Myślimy lokalnie, działamy globalnie
Największy wybór folii

Global Sp. z o.o. - Sp.k.

ul. Supraślska 20
16-010 Wasilków

NIP 966-208-29-70
REGON 200660658

Spółka z.o.o zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku w XII Wydziale
Gospodarczym pod numerem KRS 0000402879

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek:
08.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny :

+48 85 7320028
+48 85 8710376
+48 85 7328276 FAX

Adres mailowy :
global@globalfolia.pl